Charlotte 1ère manche SL Pralognan

Charlotte 2ème manche SL Prolognan

Baptiste 1ère manche SL Pralognan

Enzo 1ère manche SL Pralognan

Philomène 1ère manche SL Pralognan

Philomène 2ème manche SL Pralognan

Célia 2ème manche SL Pralognan